Om FMCK

Frivilliga motorcykelkårens grundare Lt Stig Hasselrot

Frivilliga motorcykelkårens grundare Lt Stig Hasselrot

Kort om FMCK -Frivilliga Motorcykelkåren

 • FMCK grundades 1929
 • FMCK är en frivillig försvarsorganisation sedan 1938
 • FMCK bedriver kurser utanför Stockholm sedan 1940
 • FMCK har sektioner ute i landet sedan 1952
 • FMCK blev riksförbund med kårer i landet 1972
 • FMCK har ca 5100 medlemmar
 • Av dessa har ca 1300 tecknat avtal för tjänstgöring i totalförsvaret
 • FMCK är en av de 18 frivilliga försvarsorganisationerna, som regeringen har godkänt
 • FMCK är en fristående suverän organisation
 • FMCK är som organisation inte en del av försvaret
 • FMCK är en organisation, som har ett försvarsintresse och ett specialkunnande, vilket vi är villiga att ställa till totalförsvarets förfogande
 • FMCK får uppdrag att rekrytera och utbilda mc-ordonnanser för krigsplacering i förband/enheter inom totalförsvaret
 • FMCK skall också bedriva försvarsupplysning
 • För att lösa dessa uppdrag får FMCK ersättning från försvarsmakten.
 • FMCK skall kunna ställa medlemmar till samhällets förfogande vid katastrofer
 • För att sysselsätta medlemmarna, mellan kurser och övningar, bedriver FMCK omfattande föreningsverksamhet, som t.ex träffar, touring mm
 • Vi får stöd av försvarsmakten även för föreningsverksamheten
 • FMCK bedriver också trafiksäkerhetsarbete
 • FMCK är medlemsorganisation i NTF
 • FMCK bedriver tävlingsverksamhet

Åtta märkesår – en mycket kort historik om Frivilliga Motorcykelkåren

*FMCKs grundstadgar

Vår Värdegrund

 

Organisation

OrganisationFMCK omfattar 39 kårer. Centralt finns en riksstyrelse samt FMCK Kansli.

Riksstämman är högsta beslutande organ. Den sammanträder en gång per år.

Du behöver inte vara avtalsbunden ordonnans för att vara medlem.

Du måste dock vara svensk medborgare för att teckna avtal.

Om något händer finns alltid FMCK

FMCK är den enda av totalförsvarets avtalsorganisationer som utbildar motorcykelordonnanser för att bla bistå samhället vid oväntade påfrestningar. Det gemensamma för FMCKs medlemmar är naturligtvis motorintresset men också viljan att möta nya utmaningar, allt i samhällets intresse. Smidighet, snabbhet och förmågan att ta sig fram, oavsett väglag och terräng i alla väder, under alla årstider och vid alla tider på dygnet är en ordonnans vardag.

bild1

Ständigt upptäcks nya områden där ordonnansen gör ovärderlig nytta och insats.

En av FMCKs huvuduppgifter är att rekrytera, utbilda och avtalsplacera motorcykelordonnanser i totalförsvarets organisation.
Det behöver inte handla om den våldsamma dramatik som attentat innebär. Det räcker med intensiva snöoväder, översvämning, bränder eller orkanvindar under något dygn för att samhället till stora delar lamslås. Det är i dessa sammanhang som FMCKs ordonnanser kan bidra med sin kompetens.

Vi finns i Hemvärnets förband, men är alltid tillgängliga när samhället i övrigt är i kris.

MC-ordonnansen kan:

 • Köra sin motorcykel, oavsett väglag och terräng i ALLA väder.
 • Orientera efter karta i såväl ljus som mörker och oberoende av årstider.
 • Transportera material som t.ex läkemedel, blod, verktyg och vapen.
 • Förmedla meddelanden, såväl skriftligt som muntligt.
 • Skjutsa personal på väg eller i lätt terräng, t.ex sjukvårdspersonal på väg till en olycksplats.
 • Utföra enklare rekognoscering av t.ex framkomlighet och bärighet hos vägar och broar.
 • Delta i eftersök och skallgång genom att snabbt avpatrullera stigar samt transportera material och personal. Mc-spår förstör inte möjligheten att efteråt söka med hundpatrull