Ändrat kursdatum för GK MC Villingsberg

4/04/2019

OBS! Utbildningen “GK MC Villingsberg” är flyttad.

Enligt plan skulle den genomföras v19-20, men är nu flyttad till Kråks Skjutfält v29-30 med;

Inryckning:      Lördag 13 juli

Utryckning:     Lördag 27 juli

Samtliga elever har erbjudits plats enligt ovan, alternativt till ytterligare två grundkurser i Eksjö; .

Inryckning:       Lördag 17 augusti

Utryckning:      Lördag 31 augusti

 

Inryckning:       Lördag 31 augusti

Utryckning:      Lördag 14 september

 Vi beklagar de eventuella problem detta kan medföra.