Defense Camp 2019

21/01/2019

Defense camp anordnas varje år och är ett läger för ungdomar som arrangeras av FMCK, Bilkåren, FFK och Sjövärnskåren. Här får deltagarna prova på vår verksamhet under en riktigt kul vecka. Det betyder t ex att man kommer att få uppleva och åka med i små fyrsitsiga flygplan, bandvagn, terrängbil, motorcykel och fartyg.

På lägret informerar vi om Försvarsmakten och ungdomarna får bredda sina erfarenheter av frivillig försvarsverksamhet, bygga nya nätverk och lära känna andra människor. Deltagarna får prova på både civil och militär frivilligverksamhet.

Antagning: Medlem i FMCK, Bilkåren, FFK eller Sjövärnskåren, ha fyllt 15 år senast vid lägrets början, men högst 20 år.

Läger: 28 juli – 2 augusti, Marma

Ansökan: Senast den 31 maj
Mer information och anmälningsblankett hittar du på: bilkaren.se/utbildning/defense-camp