Defence Camp 2016

3/03/2016

Fyra frivilliga försvarsorganisationer inbjuder till gemensamt ungdomsläger!

Totalt 40 ungdomar (15-20 år) från bilkåren, FMCK, Young pilots och sjövärnskåren kommer under en vecka i juni/juli att genomföra ett gemensamt sommarläger – Defence Camp. Deltagandet i lägret är gratis och vi står för mat och logi. Du svarar själv för din resa till och från lägret.

Lägrets bas är Uppsala Garnison och det genomförs den 27:e juni – 2:a juli.

Inbjudan Defense Camp 2016