Figurer med händer i luften

Valberedningen uppdaterar

11/02/2020

Vem eller vilka vill du/eller din kår nominera?!

Det är upp till oss medlemmar i FMCK, att via våra kårer, se till att vi har en bra sammansättning i vår Riksstyrelse.

Valberedningen efterlyser dialog, förslag och kommunikation från oss alla.

Länk till uppdaterat förslag från Valberedningen 2020