Förslag har börjat komma in till Valberedningen

4/12/2017

Förslag till valberedningen inför Riksstämman 2018 har nu börjat att sändas in, se nomineringslistan nedan. Kontinuerligt redovisas här de namnförslag som föreslås.

Valberedningen ser fram emot fler förslag på kandidater från alla medlemmar, för det är just Du som väljer vilken styrelse Du vill ska arbeta för oss medlemmar.

Öppna den här listan för att se vilka poster du kan nominera till och vilka som hittills är föreslagna: Nomineringslista

Hälsningar
Valberedningen FMCK riks