Valberedningen är igång

18/10/2017

Valberedningen har nu satt igång sitt arbete inför Riksstämman i april 2018.
Riksstämman innehåller FMCKs årsmöte där ombud utser riksstyrelseledamöter, revisorer och valberedning.
Känner du att du själv eller någon kårkompis som passar att representera FMCK riks?

Se vilka mandat som går ut och som då är öppna för nomineringar här.