Hedersledamoten i FMCKs Riksförbund Per Johansson har gått ur tiden

11/10/2017

Hedersledamoten i Riksförbundet och vännen Per Johansson har efter en kort tids sjukdom avlidit och lämnat oss.

Mina tankar går till familjen och deras förlust. FMCK har tappat en hedersman och vi är nu en eldsjäl fattigare. Besked om Pers bortgång kom som en chock för mig, som kommer vara svårt att smälta. Per tänkte alltid på det bästa för FMCKs verksamhet och organisation.

Per var bland annat vice Rikskårchef under 7 år på 1970-80 talet. Han var även min instruktör i Linköping 1961 när jag gick FMCK Grundkurs på I4.

Royne Eriksson
Vän
Grundkurselev
Hedersledamot Riksförbundet