MC-ordonnans i skogsspåret

Handbok Fordonstjänst

4/04/2017

Handbok fordonstjänst har blivit fastslagen. Den kommer att gälla från och med 2017-06-01.

Den kommer att styra all fordonsutbildning tillsammans med Säk R och Handbok trafiksäkerhet 2016.

Länk kommer att läggas ut när den är tillgänglig för oss i mitten på maj.

Inbjudan till utbildning i HB fordonstjänst och  kommer att skickas ut till instruktörer i närtid.

Upplägget på utbildningen är följande:

  • Information om Handbok Fordonstjänst.
  • Information om Handbok Trafiksäkerhet.
  • Information om LogS instruktörskurser och tillämpning av de nya handböckerna.
  • Utbildningen kommer att ske på LogS.