Göta Ingenjörregemente Söker genom FMCK 4 Mc-ordonnanser

30/01/2020

 

Söker genom FMCK

4 Mc-ordonnanser
Till Ingenjör bataljon för att anställas som mc ord under FMÖ 20.
Troligast att ni anställs fr o m 20200511 tom 20200522 i Eksjö
Anställning som GSS/T under den aktuella tiden.
Kravet är att du är utbildad ordonnans med utrustning och mc och inte engagerad i FMÖ i ditt ordinarie förband, det kan vara så säkerhetsintervjuer måste göras.

Du medför egen tilldelad utrustning och mc.

Ytterligare upplysningar genom:
Börje Samuelsson RS
0729-633 693
borje.samuelsson@fmck.se

Intresseanmälan till mig