FMCKs Stämma 2017 har öppnats

FMCKs Stämma 2017 är nu igång

21/04/2017

FMCKs Stämma 2017 i Nässjö har startat igång med Övstl Carl-Axel Blomdahl från Ing 2 i Eksjö, info från kansliet och just nu håller Tommy från Centrallagret dialog om inköp med mera. Snart dags för Riksstyrelsen, motioner, middag, valberedningens tid och som kronan på verket en riktig trivselkväll med 27 kårers delegater, hedersledamöter m fl.