Figurer med händer i luften

Vem eller vilka vill du/eller din kår nominera?!

28/11/2019

Det är upp till oss medlemmar i FMCK, att via våra kårer, se till att vi har en bra sammansättning i vår Riksstyrelse.

Valberedningen efterlyser dialog, förslag och kommunikation från oss alla.

Länk till uppdaterat förslag Valberedningen 2020 4