Vännen, hedersledamoten i Riksförbundet, Arméns Lejon nr:2 – Sigurd “Sigge” Törngren

29/06/2017

Har efter en kort tids sjukdom avlidit och lämnat detta liv.

Mina tankar går i första hand till familjen och deras förlust.

Även vi som organisation har blivit en hedersman och en eldsjäl fattigare.

När beskedet om Sigges frånfälle kom var det för mig som en hästspark i bröstet och väldigt överraskande. Det är svårt att sätta ord på det efter att ha samarbetat med Sigge under så många år.

 

Begravningsgudstjänsten äger rum

Fredagen den 7 juli kl 11:00 i Norra Fågelås kyrka i Hjo.

Valfri klädsel

Akten avslutas i kyrkan

Tänk gärna på Hjärt-Lungfonden

Gåvotelefon 0200-88 24 00

Jag vill tillägna Sigge en dikt som jag tycker säger så mycket om livet;

“Vårt liv är en vindfläkt, en saga, en dröm

En droppe som faller i tidernas ström

Den skimrar i regnbågens färg en minut

brister och faller och drömmen är slut”

-Nils Ferlin

 

Börje Samuelsson

Vän

Hedersledamot Riksförbundet

Arméns Lejon Nr 28