Valberedningen jobbar på

27/01/2018

Valberedningen jobbar vidare för att kunna föreslå just de kandidater som din kår föreslår ska ingå i FMCKs riksstyrelse. Här kommer deras fjärde uppdatering av nominerade till Riksstämman i april.

De ser gärna att fler kårer föreslår antingen omval av de som innehaft uppdraget hittills, eller nyval av kårmedlem – som också ska vara tillfrågad – innan du sänder ditt förslag till valberedningen.

Om du har frågor och/eller funderingar, så kontakta gärna valberedningen på samma mejladress som nomineringar sänds till.

Mer information om hittills nominerade och valberedningens kontaktmejl: Nomineringslista