Reklamation tändsystem MC 258:a

13/11/2019

På uppdrag av Stefan Andersson och Anders Jansson vid TVK Mark så begärs alla felaktiga komponenter till det (NYA) tändsystemet in för vidare reklamation till leverantör. Samtidigt är det av största intresse att vi får återkoppling om det är någon MC-ordonnans som är nöjd med tändsystemet.
Återkoppla gärna till centralforradet@fmck.se så tar de kontakten med berörda.
Detta är som följd av tester vi gjort och kommit fram till brister i tändspolen och CDI-boxen.
Dessa SKALL i första hand skickas in per omgående.
Exempel på andra komponenter som skall åter är spruckna svänghjul och trasiga statorer (av den nya modellen).
Ersättningsspolar är på väg in för beställning inom kort.
Alla bristfälliga komponenter skickas omgående in till:
TVK Mark
Att: Stefan Andersson
Godsmottagningen Enköpings Garnison, By 220
749 81 Enköping