Man med verktygslåda

FMCKs webb under service

23/01/2018

FMCKs webb är just nu under service för att reparera länkerror och uppdatering av programvaran. Det innebär att flera länkar kan vara oåtkomliga just nu. Är det något dokument som du är i stort behov av, så kontakta FMCKs kansli på fmck.kansli@fmck.se eller via tel. 076 000 25 21.

Hälsningar
FMCKs kommunikationsgrupp