GK V_berg 2017_2

GKMC besöker trästaden Nora

16/05/2017

Idag genomförde grundkursen i Villingsberg en längre förflyttning till bl a historiskt intressanta Nora i hjärtat av Bergslagen. På bilden ovan är kursen uppställd framför Nora station. Under en sådan marsch är flera övningsmoment inlagda, som t ex kolonnkörning och orientering på motorcykel.

Besöket uppmärksammades av den alerta turistbyrån i Nora visitnora.se (skrolla ner till Facebook & Instagram)

GK V_berg 2017_3

GKMC är en tvåveckorsutbildning som leder till militärt förarbevis för motorcykel, och deltagarna kommer efter kursen att kunna tjänstgöra i de specialistbefattningar som omfattar mc-tjänst, främst mc-ordonnans och trafiksoldat. Efter kursen ska deltagaren trafiksäkert kunna hantera motorcykel i alla tänkbara situationer på barmark, kunna vårda och underhålla motorcykeln enligt vårdschema, även under fältmässiga förhållanden. Deltagaren ska även tillgodogöra sig grundläggande kunskaper i ordonnanstjänst, fordonsorientering, trafiktjänst, sjukvårdstjänst och andra vanliga uppgifter för militära mc-förare.