Utbildningar

Blivande ordonnans genomför Grundförmåga MC lokalt på kår före Grundkurs MC.

Kår som vill anordna Grundförmåga MC ska kontakta FMCK Kansli för godkännande.

Länk: Kursanmälningsblankett Frivilligutbildning
OBS! Kursanmälan måste tillstyrkas (skrivas under) av din kår.

För att se hur ni fyller i en kursanmälan se nedan på dokumentet ”Korrekt ifylld kursanmälan”

VIKTIGT
Länkarna nedan kan visa till föregående års kurser.

Viktigt att veta när du ska söka till våra kurser

Hur man fyller i en kursanmälan

Instruktörsutbildning

Innan instruktörsutbildning påbörjas skall individuell utbildningsplan upprättas, kontakta utbildning@fmck.se

Grundläggande Instruktörsutbildning (kursplan ej klar)
IK-Tillämpning MC
IK Trafiktjänst