Torbjörn Wahlberg i gul-blått FMCK-endurojacka

Till minne av Torbjörn Wahlberg

8/12/2016

Torbjörn Wahlberg är död. Han drog sitt sista andetag på kvällen den 3 december 2016. Han har kämpat mot cancern i ett års tid, där både han och övriga i familjen haft den klara målsättningen att Torbjörn skulle bli frisk. Men till sist gick det inte längre, sjukdomen blev för svår. Torbjörn blev 72 år.

Torbjörn känner vi främst som vår förste anställde generalsekreterare. Med femton år som FMCKs främste tjänsteman bidrog han starkt till att FMCK har det goda namn det har idag och att FMCK fortfarande är den motororganisation och frivillig försvarsorganisation som har en ledande roll då det gäller motorcykelutbildning, trafiksäkerhet och tävling. Men inte nog med den befattningen. Torbjörn var FMCK hela han. Det fanns inga gränser mellan ideellt arbete, arbete som tjänsteman eller världens roligaste hobby. Han företrädde alltid FMCK – med samma entusiasm.

Torbjörn rekryterades till FMCK 1970 av vår hedersledamot Per Johansson, som vid den tiden tjänstgjorde som intendent i Kalix. Bland mycket var han också FMCK Strängnäs kårordförande från 1978 till år 2000. Torbjörns nära vän Sigge Törngren skriver lite mer om honom i kommande FMCK Journalen.

Vi minns dig med värme Torbjörn!