Centralförrådet

Viktigt! Nyheter från Centralförrådet

22/10/2016

Viktigt! Viktigt! Viktigt!

Tyvärr har nya leveranser av några reservdelar blivit felaktiga, antingen i tillverkningen eller felbeställt, och där av uppmanas samtliga ordonnanser att inte nyttja följande reservdelsmateriel från de nya partierna:

  • Gaffelbrickor
  • Hastighetswire
  • Hylsa bromskontakt
  • Frihjul
  • Tändsystem (Mycket viktigt att felaktiga delar returneras till leverantören enligt utgiven instruktion)

Är du osäker på dessa saker eller söker ytterligare information så vänd dig då till din lokala kårs Kårtekniker.