Riksstämma 2018

22/04/2018

Riksstämman 2018 hålls i Uppsala under helgen 20-22 april.
Inbjudan sänds till alla kårer, Hedersledamöter och speciellt inbjudna i början av året.

Medaljnomineringar ska vara FMCK Kansli tillhanda senast 15 februari: fmck.kansli@fmck.se

Mycket välkommen!

Hälsningar
FMCK Riksstyrelse och FMCK Uppsala